Published April 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASHDA TARBIYAVIY JARAYONNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Description

Bugungi globallashuv davrida o’quvchiga ta’lim-tarbiya berishda yangicha yondashuvlar kerak, albatta. Maktabga qadam qo’ygan bolalarga tarbiya berishda esa bu juda muhimdir. Boshlang’ich sinf o;quvchilariga ta’lim-tarbiya berishda ayniqsa, tarbiyaviy jarayonning asosiy xususiyatlariga e’tiborni qaratmoq lozim. Hozirgi kunda barkamol shaxsni tarbiyalashda tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy xususiyatlarini bilishi kerak:

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-APREL-1-qism-280-283.pdf

Files (719.1 kB)

Name Size Download all
md5:b1cf56a637f52a28a742ec33a8b3a8ff
719.1 kB Preview Download