Published April 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

SHARQ ALLOMLARI ASARLARIDA KASB-HUNAR VA KASB TANLASH MASALALARI

Description

Annotatsiya:sharqda yoshlarga ta’lim va tarbiya berish, ularga kasb-hunar o‘rgatish qadimiy an’analari shunindek, hunarmand va kosiblar me’mor va naqqoshlar, deqqon va chorvadorlar, o‘z farzandlari yoki shogirdlarini tarbiyalash yo‘llari keng bayyon qilingan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-102-112.pdf

Files (615.2 kB)

Name Size Download all
md5:d2d8ebf9cfb3cd6bada34fc5ca9d65a6
615.2 kB Preview Download