There is a newer version of the record available.

Published March 9, 2023 | Version v1
Other Open

USMERNENIA PRE OPEN ACCESS VYDAVATEĽOV K IMPLEMENTÁCII ODPORÚČANIA UNESCO O OTVORENEJ VEDE

  • 1. OASPA
  • 2. EIFL

Description

Dokument patrí medzi nástroje UNESCO na podporu implementácie Odporúčania UNESCO o otvorenej vede. Usmernenia poskytujú praktickú pomoc open access vydavateľom, ktorí chcú zaviesť Odporúčanie UNESCO do svojej praxe, a sú zamerané na oblasti, ktoré sa vyslovene týkajú publikovania v režime otvoreného prístupu.

Files

Usmernenia UNESCO-OA vydavateľov.pdf

Files (3.0 MB)

Name Size Download all
md5:7044cbcbdd0d09ecf74072532f45c0cd
3.0 MB Preview Download