Published February 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

Роль цифровизации в развитии экономики республики Узбекистан

Description

Annоtatsiya: Maqolada yetakchi mamlakatlarning iqtisodiyotni raqamlashtirish bo'yicha tajribasi va uning O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishda qo'llanilishi muhokama qilinadi. Vazirlar Mahkamasining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo 'nalishini belgilash to' g 'risidagi qarori loyihasiga alohida e' tibor qaratilmoqda.

Files

NINE-2022-Fevral-1-qism-26-29.pdf

Files (410.0 kB)

Name Size Download all
md5:b5a8c5fbcaf430a92866ccdb2bc60c2f
410.0 kB Preview Download