Published February 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

YER RESURSLARINI BOSHQARISHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISHINI IXTISOSLASHTIRISH VA TARMOQLARINI TO'G'RI TAQSIMLASH

Description

Ushbu maqolada qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishining ixtisoslashuvi va qishloq xo’jaligi tarmoqlarini to’g’ri taqsimlashining ahamiyati yoritib o’tilgan. Bundan tashqari yerdan oqilona foydalanish istiqbollarini tadbiq etishning samarali yo’llari ko’rsatilgan.

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-203-210.pdf

Files (542.8 kB)

Name Size Download all
md5:07a598841fabc1789c398b5af3edbb68
542.8 kB Preview Download