Published February 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

ZAMONAVIY NAVIGATSIYA TIZIMLARINI QO'LLASHNING ISTIQBOLLARI

Description

Аnnотаsiya: Usbu maqolaning dolzarbligi shundaki, Qurolli Kuchlarda zamonaviy navigatiya vositalarining qo‘llanilishi va harbiy xizmatchilarning pozitsiyalanish uchun sun'iy yo‘ldoshlar asosiy tizimlarni tanlash to‘grisida asjsiy ma’lumotlar berilgan. Navigatiya vositalarini qo‘llash tartibi, imkoniyatlari va ylar yordamida bajaradigan vazifalar yoritilgan

Files

Sharq_Falsafasi-2023-Fevral-1_qism-60-65.pdf

Files (622.4 kB)

Name Size Download all
md5:ef4349b4829b3fc7b39868fe7b5db996
622.4 kB Preview Download