Published August 5, 2022 | Version v1
Journal article Open

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTONDAGI TIJORAT BANKLARIDAGI TUTGAN O'RNI

Description

Ma’lumki, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida raqamli iqtisodiyot texnologiyasini jadal o‘sib borayotgan davrida tijorat banklari sohasida rivojlanish masalalarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan banklar “raqamli bank” biznes modelini rivojlantirishga katta sarmoya kiritmoqdalar. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va uning O‘zbekiston tijorat banklariga ta’siri so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar o‘rganilib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Files

9-15.pdf

Files (257.8 kB)

Name Size Download all
md5:c2807f8c1243411e93bfa976f390914e
257.8 kB Preview Download