Published June 30, 2022 | Version v1
Report Open

Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2022

  • 1. OZ Alvaria
  • 2. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Description

Analýza spracovaná pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, schváleného Uznesením vlády SR č. 104/2017, Akčného plánu Iniciatívy pre Otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021, schváleného Uznesením vlády SR č. 553/2019.

Files

Analyza-zverejnovania-datasetov-2022.pdf

Files (2.5 MB)

Name Size Download all
md5:f7851f4e425eb468561f4d8a503d0f79
638.3 kB Download
md5:d0fa6eba36337aefc477aff331d45c75
1.0 MB Download
md5:03604a65cdedd4f6672a5aadc0c363a6
855.9 kB Preview Download