Published May 20, 2022 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTON PENSIYA TIZIMI FAOLIYATI: DAROMADLARI VA HARAJATLARI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Description

Ushbu maqolada O'zbekiston pensiya tizimi faoliyati hamda  daromadlari va harajatlari tizimini takomillashtirish  masalalari haqida fikr yuritilgan.

Files

237-242.pdf

Files (522.0 kB)

Name Size Download all
md5:b3cff4db0c6742b75ee0cbdc06e27429
522.0 kB Preview Download