Published January 16, 2022 | Version v1
Journal article Open

MAKTABGACHA YOSHDAGI KOXLEAR IMPLANTANT BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT VOSITASIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Description

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi koxlear implantant bolalarning tasviriy faoliyat vositasida rivojlantirish xususiyatlari tasvirlangan. Maqolada maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bo’lgan koxlear implantant bolani rivojlantirishing samarali usullari ta’limiy-tarbiyaviy-korreksion maqsadni amalga oshiruvchi, lug’at boyligini oshirauvchi faoliyat turi tahlil qilingan ENB bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish bo’yicha  bir nechta texnologiyalar tasvirlangan.

Files

ARIMS0130-37.pdf

Files (628.1 kB)

Name Size Download all
md5:f1317cae8f3a37a2eb4eafbc27f8bb85
628.1 kB Preview Download