Published June 3, 2021 | Version v1
Journal article Open

A "responsible internet": more confidence in the foundation of the digital society; a new way of internet communication (in Dutch)

  • 1. SIDN Labs

Description

Samenlevingen zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale diensten, maar organisaties en individuen hebben steeds minder inzicht in en controle over hoe de onderliggende systemen met hun gegevens omgaan en wie ze beheert en produceert. Om dit probleem van af- nemende ‘digitale soevereiniteit’ te helpen oplossen, ontwikkelen onderzoekers van verschillende universitei- ten en internetorganisaties het nieuwe concept van een ‘responsible internet’. Dit is een fundamentele verande- ring van de internetinfrastructuur die gebruikers meer inzicht geeft in en controle over hun internetcommuni- catie, in het bijzonder voor vitale diensten zoals ‘slimme’ energienetwerken.

Dit artikel is een herpublicatie van de blog ‘Een “respon- sible internet”: Meer vertrouwen in het fundament van de digitale samenleving’ van november 2020.1 Het onder- zoek vond plaats in het kader van het 2STiC2-onderzoeks- programma (Security, Stability and Transparency in inter- network Communications). Het doel van 2STiC is het ontwikkelen en evalueren van mechanismen om de vei- ligheid, stabiliteit en transparantie van internetcommu- nicatie te vergroten, bijvoorbeeld door te experimenteren met en bij te dragen aan opkomende internetarchitectu- ren. Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde de on- derzoekers in april 2021 met 1.9 miljoen euro om een eerste versie van het responsible internet te starten vanuit Nederland.3

In dit artikel wordt het concept van een ‘responsible in- ternet’ besproken, waarvan de auteurs verwachten dat het internetcommunicatie fundamenteel zal veranderen. Beargumenteerd wordt waarom een dergelijke beveili- gingsuitbreiding nodig is om het probleem van de afne- mende digitale soevereiniteit op te lossen. En tot slot worden de voordelen geschetst die het zal opleveren voor beleidsmakers, netwerkoperators en individuen. ‘Een verantwoord internet is de volgende fase in de evolutie van internet en het concept is ook bruikbaar voor schone internetsystemen’, volgens de onderzoekers. De auteurs hebben een achtergrond in technisch, policy- en business-

modellen-onderzoek en zijn daarom erg geïnteresseerd in feedback vanuit de juridische gemeenschap.

Files

A "responsible internet" more confidence in the foundation of the digital society a new way of internet communication (in Dutch).pdf

Additional details

Funding

CONCORDIA – Cyber security cOmpeteNCe fOr Research anD InnovAtion 830927
European Commission