Published March 1, 2019 | Version v1
Dataset Open

Stuifzandkaart van Nederland 2007-2018

  • 1. BLWG

Description

Deze kaart geeft het landgebruik van zandverstuivingen in Nederland en de veranderingen daarin weer tussen 2007 en 2018. Drie typen landgebruik worden onderscheiden: kaal zand, open terrein, en bos. Als basis zijn de topografische kaarten 1:10000 gebruikt. Deze zijn deels gecorrigeerd aan de hand van luchtfoto’s.

Voor een aantal natuurgebieden zijn dronefoto’s en automatische classificatie gebruikt. De deelkaarten van deze gebieden zijn in de kaart gemonteerd, wat soms tot extra details heeft geleid. In beide jaren is hetzelfde detailniveau gebruikt.

Het gebruikte beeldmateriaal had in alle gevallen een resolutie van 25 cm. De resolutie van de kaart bedraagt ongeveer een meter. Bij het berekenen van verschillen tussen beide jaren is gewerkt met een tolerantie van 1 m en zijn vlakken kleiner dan 1 m2 samengevoegd met naburige vlakken. Infrastructuur, bebouwing en water zijn weggesneden uit het kaartbeeld.

Vlakken zijn verder opgesplitst door het samenvoegen met provinciegrenzen, Natura2000-grenzen en eigendomsgrenzen van terreinbeheerders.

In het bestand zijn solitaire bomen soms niet correct weergegeven, maar deze vormen maar een klein deel van het totale oppervlak bos en bomen. Soms zijn solitaire bomen in 2007 niet en in 2018 wel opgenomen, omdat ze in die tijd de vereiste minimale omvang hebben bereikt.

Het GIS-bestand is topologisch niet helemaal correct. Sommige vlakken overlappen enkele centimeters, maar dit maakt voor het algehele beeld niet uit.

Files

stuifzandkaart-2007-2018.shp.xml

Files (76.8 MB)

Name Size Download all
md5:736433e57cb7b1db0919b55f5251c47b
15.8 kB Download
md5:ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
5 Bytes Download
md5:b97aa8932933942fab178c2960494958
16.6 MB Download
md5:4250ee41129d6f43b4b897848c0655ac
428 Bytes Download
md5:91f2920ce478685e19bfc4e66bbd8cb4
1.6 MB Download
md5:1aaa591879ca482926dd92d6bb45ec4a
20.1 kB Download
md5:15fa77d3b9fb4457d862db6b27de7a63
872.4 kB Download
md5:6c361061e8f7e6c522926d6142760bbd
14.3 kB Download
md5:f2751fdff5b2b7c7c1f5be62865be10e
56.9 MB Download
md5:8df78e131ef726130ac531a21851aeec
11.0 kB Preview Download
md5:92b4d596ea9ad043f12ad7344c1b6bf0
727.5 kB Download
md5:235ab0c4bfa0df236562811a0bc338a2
13.6 kB Download

Additional details

References

  • Sparrius, L.B. & Riksen, M.J.P.M. (2019) Evaluatie van elf jaar stuifzandbeheer op de Veluwe 2007-2018. BLWG & Wageningen UR. BLWG Rapport 23 (ISSN 1571-5108).