Published April 20, 2021 | Version v1
Book chapter Open

Media społecznościowe jako źródło dowodu w polskim procesie karnym. Badanie orzecznictwa sądów apelacyjnych i sądu najwyższego

Description

Coraz bardziej popularne w Polsce media społecznościowe mogą stanowić źródło dowodu w procedurze karnej. W artykule podjęto próbę analizy podejścia sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego do dowodów z mediów społecznościowych w polskim postępowaniu karnym. Celem badania było określenie stosunku sędziów pracujących na najwyższych szczeblach polskiej struktury sądownictwa do dowodów społecznościowych w sprawach karnych. Korzystając z największych baz orzeczniczych, przestudiowano 50 orzeczeń z lat 2012-2020, spełniających odpowiednie kryteria. Analizie poddano kilka czynników w badanej grupie, takich jak kwalifkacje prawne zarzutów, sposób użycia mediów społecznościowych, rodzaj informacji wykazanych poszczególnymi rodzajami aktywności w social mediach.

The study concerns the use of social media evidence in Polish criminal proceedings. The authors present, analyse, and discuss statistics on the jurisprudence of Polish courts of appeal and the Supreme Court. The analysis touches upon issues such as the cross-section of prohibited acts in cases involving the use of information gathered from social media , the type of activity on social networking sites, and the nature of the circumstanc es shown via evidence taken from social media. The results are presented in tables, charts, and maps. Moreover, the authors cite foreign research achievements to date in the feld of applying social media information in criminal proceedings
 

Files

K. Skraba, I. Strzałkowski -MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO ŹRÓDŁO DOWODU W POLSKIM PROCESIE KARNYM. BADANIE ORZECZNICTWA SĄDÓW APELACYJNYCH I SĄDU NAJWYŻSZEGO -(129-150).pdf

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. 2020 poz. 30 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Dz.U. 2020 poz. 2141, 2021 poz. 255.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1-88.
 • Bayer K., Bitner J., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez funkcjonariuszy polskiej Policji. Próba wstępnego opisu zjawiska na podstawie wyników badań kwestionariuszowych, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki" 2019, t. XXIII, s. 11-38.
 • Beaver G.L., Brower S., Longo A., Lynn C., Romance M., Social media evidence – how to fnd it and how to use it, ABA Section of Litigation, American Bar Association Annual Meeting, 8-12 August 2013, https://www.boscolegal.org/wp-content/uploads/2018/12/15_1_social_media_evidence.authcheckdam.pdf [dostęp: 8.03.2021].
 • Browning J.G., Digging for the digital dirt: Discovery and use of evidence from social media sites, "SMU Science & Technology Law Review" 2011, t. 14, nr 3, s. 465-496, https://scholar.smu. edu/scitech/vol14/iss3/8 [dostęp: 12.08.2019].
 • Chih-Ping C., Knowledge Production from Social Networks Sites. Using Social Media Evidence in the Criminal Procedure, Bologna 2018, http://www.doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/8304.
 • Czekalska M., Krawczyk K., Media społecznościowe jako narzędzie pracy polskiej Policji. Wyniki badań kwestionariuszowych, w: P. Waszkiewicz (red.), Media społecznościowe w pracy organów ścigania, Warszawa 2021, s. 37-60, https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4625046.
 • Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba defnicji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 78, s. 99-116, https://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI/cwiczenia/Dane_informacje_wiedza.pdf [dostęp: 23.09.2019].
 • Hoffmeister T.A., Social Media in the Courtroom: A New Era for Criminal Justice?, Santa Barbara, California, 2014.
 • Karasek P., Analiza informacji z mediów społecznościowych jako narzędzie wspierające kontrolę bezpieczeństwa w procedurach migracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2018, nr 19 (10), s. 193-209, http://www.abw.gov.pl/download/1/2550/PBW19-Karasek-polskawersja.pdf [dostęp: 10.10.2019].
 • Karasek P., Różnorodność pozyskiwania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki" 2016, t. XX, s. 117-128.
 • Kim K., Oglesby-Neal A., Mohr E. 2016 Law Enforcement Use of Social Media Survey, Washington DC 2017, https://www.urban.org/sites/default/fles/publication/88661/2016-law-enforcement-use-of-social-media-survey.pdf [dostęp: 18.03.2021]
 • Koslow S.I., Rape shield laws and the social media revolution: Discoverability of social media – It's not private, "Touro Law Review" 2013, t. 29, nr 3, s. 839-865,, https://digitalcommons. tourolaw.edu/lawreview/vol29/iss3/17 [dostęp: 12.10.2019].
 • Lewulis P., Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2021, niepublikowane.
 • Murphy J.P., Fontecilla A., Social media evidence in government investigations and criminal proceedings: A frontier of new legal issues "Richmond Journal of Law and Technology" 2013, t. 19, nr 3, s. 1-30, https://jolt.richmond.edu/jolt-archive/v19i3/article11.pdf [dostęp:10.10.2019]
 • Niebrzydowska M., Kotowicz R., Wstęp do informatyki śledczej, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2012, nr 2, s. 57-67.
 • Omand D., Bartlett J., Miller C., Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT), "Intelligence and National Security" 2012, t. 27, nr 6, s. 801-823, http://dx.doi.org/10.1080/02684527.20 12.716965.
 • Ramirez F.A., The Digital Turn in public Criminal Defence, New Brunswick 2019, https://rucore. libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/61916/PDF/1/play/ [dostęp: 8.03.2021].
 • Rüdiger T.G., Rogus M., Survey on the Use of Social Media by the German Police. Results of a Survey Regarding Social Media Utilisation by German Police Services and Police Ofcers, Oranienburg 2014.
 • Saramak B., Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy, Warszawa 2015.
 • Stromczyński B., P. Waszkiewicz, Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych, "Prawo i Prokuratura" 2014, nr 5, s. 156-163.
 • Waszkiewicz P., Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa-Newart 2015.
 • Baza orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości – Portal Orzeczeń Sadów Powszechnych, https:// orzeczenia.ms.gov.pl/ [dostęp: 9.03.2021].
 • Baza orzeczeń SN, http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx [dostęp: 9.03.2021].
 • Criminal conviction overturned due to failure to authenticate social media evidence https:// www.x1.com/2017/02/08/criminal-conviction-overturned-due-to-failure-to-authenticate-social-media-evidence/ [dostęp: 30.07.2019].
 • Facebook, Fotka i NK.pl przyciągają najbardziej. GG, Google+ i Ask.fm w dół - mocno w górę Musical.ly i WhatsApp (TOP16), https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-fotka-i-nk-pl-przyciagaja-najbardziej-w-polsce-gg-google-i-ask-fm-w-dol-mocno-w-gore-musical-ly-i- -whatsapp-top16 [dostęp: 6.08.2019].
 • Hundreds of thousands of legal cases estimated to address social media in 2016, https://www. x1.com/2016/08/31/hundreds-of-thousands-of-legal-cases-estimated-to-address-socialmedia-in-2016/ [dostęp: 30.07.2019].
 • Informator statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opracowania-jednoroczne/ [dostęp: 07.02.2020].
 • Komunikator internetowy [hasło], https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunikator-internetowy;4201794. html [dostęp: 9.10.2019].
 • Kralka J., Post na Facebooku, nawet o małym zasięgu, może naruszać dobra osobiste, http:// techlaw.pl/post-na-facebooku-nawet-o-malym-zasiegu-moze-naruszac-dobra-osobiste/ [dostęp w dniu 7.08.2019].
 • Lim M.V., Social media content: What is it and how do i use it at trial?, https://www.americanbar. org/groups/litigation/committees/commercial-business/articles/2018/summer2018-social-media-content-what-is-it-and-how-do-i-use-it-at-trial/ [dostęp: 18.03.2020].
 • Liu D., F8 2015: New ways to connect with the Facebook family of apps, https://about.fb.com/ news/2015/03/f8-day-one-2015/ [dostęp: 6.05.2020].
 • Oversharing [termin], http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/oversharing.html [dostęp: 23.05.2020].
 • Portale społecznościowe – od pierwszego do największego, https://www.heuristic.pl/blog/spolecznosci-internetowe/Portale-spolecznosciowe-od-pierwszego-do-najwiekszego;102.html [dostęp: 24.05.2020].
 • SIP Legalis, https://legalis.pl/ [dostęp: 9.03.2021].
 • SIP LEX, https://www.lex.pl [dostęp: 9.03.2021].
 • Social media na przestrzeni lat, https://obtk.pl/historia-mediow-spolecznosciowych/ [dostęp: 8.03.2021].
 • Statystyki ruchu spraw, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Statystyki_ruchu_spraw.aspx?ListName=Statystyka_Izba_Karna [dostęp: 07.02.2020].
 • Șușnea E., Iftene A., The Signifcance of online monitoring activities for the Social Media Intelligence (SOCMINT), https://www.researchgate.net/publication/330753592_The_Signifcance_of_Online_Monitoring_Activities_for_the_Social_Media_Intelligence_SOCMINT [dostęp: 29.01.2020].
 • System Analizy Orzeczeń Sądowych, https://www.saos.org.pl/ [dostęp: 9.03.2021].
 • Wyrok SN z 16 maja 2012 r., II KK 272/11, LEX 1212376.
 • Postanowienie SN z 5 października 2015 r., V KK 179/15, LEX 1943930.
 • Postanowienie SN z 9 grudnia 2015 r., V KK 314/15, LEX 1938691.
 • Postanowienie SN z 29 stycznia 2016 r., IV KK 320/15, LEX 1972986.
 • Postanowienie SN z 23 marca 2016 r., IV KK 43/16, LEX 2019621.
 • Postanowienie SN z 11 maja 2016 r., III KK 142/16, LEX 2057623.
 • Wyrok SN z 27 lutego 2017 r., V KK 367/16, LEX 2237430.
 • Postanowienie SN z 16 marca 2017 r., IV KK 57/17, LEX 2269096.
 • Postanowienie SN z 7 czerwca 2017 r., III KK 192/17, LEX 2335980.
 • Postanowienie SN z 13 września 2017 r., IV KK 43/17, LEX 2390756.
 • Wyrok SN z 7 listopada 2017 r., II KK 251/17, LEX 2401058.
 • Wyrok SN z 9 lutego 2018 r., I CSK 325/17, Legalis 1769296 [nieuwzględniony w statystyce w niniejszym badaniu.]
 • Postanowienie SN z 15 lutego 2018 r., II KK 49/18, LEX 2487645.
 • Postanowienie SN z 20 lutego 2018 r., V KK 393/17, LEX 2490072.
 • Postanowienie SN z 15 marca 2018 r., IV KK 236/17, LEX 2498050.
 • Postanowienie SN z 6 września 2018 r., III KO 57/18, LEX 2549376.
 • Postanowienie SN z 11 września 2018 r., II KK 289/18, LEX 2549468.
 • Wyrok SN z 5 lipca 2019 r., V KK 238/19, LEX 2743823.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2012 r., II AKa 364/12, LEX 1246969.
 • Wyrok SA w Łodzi z 9 kwietnia 2013 r., II AKa 27/13, LEX 1305975.
 • Wyrok SA w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13, LEX 2388104.
 • Wyrok SA w Łodzi z 4 czerwca 2013 r., II AKa 67/13, LEX 1396867.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 25 lutego 2014 r., II AKa 19/14, LEX 1438982.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2014 r., II AKa 384/13 LEX 1451867.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 1 października 2014 r., II Aka 251/14, LEX 1540998.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r., II AKa 321/14, LEX 1621278.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 10 grudnia 2014 r., II AKa 297/14, LEX 1649352.
 • Wyrok SA w Łodzi z 22 kwietnia 2015 r., II AKa 13/15, LEX 1805946.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 9 czerwca 2015 r., II AKa 129/15, LEX 1755251.
 • Wyrok SA w Lublinie z 30 września 2015 r., II AKa 202/15, LEX 1936773.
 • Wyrok SA w Poznaniu z 28 grudnia 2015 r., II AKa 156/15, LEX 2402499.
 • Wyrok SA w Szczecinie z 4 lutego 2016 r., II AKa 220/15, LEX 2025619.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 11 marca 2016 r., II AKa 6/16, LEX 2025530.
 • Postanowienie SA w Poznaniu z 1 czerwca 2016 r., II AKz 166/16, LEX 2381405.
 • Postanowienie SA w Krakowie z 21 czerwca 2016 r., II AKo 43/16, LEX 2231467.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 29 listopada 2016 r., II AKa 285/16, LEX 2196242.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 4 maja 2017 r., II AKa 88/17, "Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej", 2017, nr 2, poz. 361.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 13 czerwca 2017 r., II Aka 75/17, LEX 2658630.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 20 września 2017 r., II AKa 154/17, LEX 2369646.
 • Wyrok SA w Warszawie z 22 września 2017 r., II AKa 247/17, LEX 2376951.
 • Wyrok SA w Warszawie z 13 listopada 2017 r., II AKa 208/17, LEX 2426261.
 • Wyrok SA w Szczecinie z 19 lipca 2018 r., II AKa 84/18, LEX 2601460.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 25 października 2018 r., II AKa 173/18, LEX 2682531.
 • Wyrok SA w Katowicach z 13 grudnia 2018, II AKa 458/18, LEX 2625078.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 21 grudnia 2018 r., II AKa 353/18, LEX 2701226.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 28 grudnia 2018 r., II AKa 218/18, "Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdań- skiej" 2019, nr 2, s. 98-116.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 10 maja 2019 r., II AKa 192/19, LEX 2724248.
 • Wyrok SA w Gdańsku z 12 czerwca 2019 r., II AKa 84/19, LEX 2758139.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2019 r., II AKa 196/19, LEX 2724252.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2019 r., II AKa 226/19, LEX 2761617.
 • Wyrok SA w Poznaniu z 31 stycznia 2020 r., II AKa 90/18, LEX 3008147.