Published December 13, 2020 | Version 2020 3
Other Open

Uputstvo za Python instalaciju (MSR)

  • 1. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

Description

Uputstvo za instalaciju i pokretanje Python koda na Windows operativnom sistemu za MSR (Merni sistemi u računarstvu - 13E053MSR) predmet na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Uputstvo za instalaciju Python-a su u školskoj 2020/21. godini pripremili Pavle Radojković i Nikola Valzorio, a uputstvo je dostupno na https://youtu.be/VeEEHKcZwMM.

Notes

Ovo uputstvo sadrži i Python kod, kao i fajlove sa primerima signala za vežbanje osnovnog računa merne nesigurnosti. Python kod je realizovan u verziji 3.

Files

merenja.txt

Files (9.6 MB)

Name Size Download all
md5:3c6bb49dd24499d4ec4b3c6491bf1c9b
35 Bytes Preview Download
md5:0915c7aa49fc8acfac3b14bff363059b
19.2 kB Preview Download
md5:82fbb7a7fd0a24a83bc5ecd1480e16b9
823 Bytes Download
md5:8c9ed9a1a737d798df3f9d7054b7529c
500 Bytes Download
md5:fadf60bb44023bc03e7abb7f4fe0ac78
9.6 MB Preview Download