Published May 29, 2020 | Version v1
Report Open

AI en de Bibliotheek: Zeven Principes

Description

Van de nationale bibliotheek van Nederland mag verwacht worden dat zij een positie inneemt over de
principiële, maatschappelijke vraagstukken die AI met zich meebrengt. Omdat we een inherent
waardesysteem hebben, ethische vraagstukken al decennialang adresseren, kunnen we een bijdrage
leveren aan de ‘opvoeding’ van AI.
Met dat als uitgangspunt heeft de KB het initiatief genomen om zeven principes te formuleren waaraan we
AI-toepassingen kunnen toetsen.

Files

AI Principes KB v20200528NL.pdf

Files (235.2 kB)

Name Size Download all
md5:62ffe0fb706411a3a351254e8032ad49
235.2 kB Preview Download