Published June 30, 2024 | Version v1
Journal article Open

Siyer-i Nebî İlmi Ortaya Çıkışı, Önemi, İlimler Arasındaki Yeri, Başlıca Kaynakları

  • 1. ROR icon Mardin Artuklu University
  • 2. ROR icon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Description

Siyer-i Nebî ilmi; prensipleri, usulleri ve konuları açısından ilmî özellikleriyle ön plana çıkan önemli İslâmî ilimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olması bakımından Son Peygamber’in şahsı ve yaptıklarıyla alakalı olması onu önemli ilimlerden kılan hususlardır. O, milletleri, ırkları ve soyları farklı olsa da bütün insanlığa gönderilen bir elçidir. Bu sebeple Nebî (s.a.s), diğer peygamberler arasında yüce bir makama sahiptir, bütün Müslümanlar için en güzel rehberdir. Bundan ötürü onun mümtaz hayatının tarihteki önemli insanlardan hiçbirisi için görülmemiş şekilde benimsenerek ve özen gösterilerek yazılmış olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Üstelik siyer ilmi; fakih, muhaddis, müfessir, usulcü, tarihçi, edebiyatçı ve bunların dışındaki ilim erbabının kendisine ihtiyaç duyduğu bir ilimdir. Bu ilim adamlarının her birisi, Hz. Peygamber’in hayatından ihtiyacı olduğu gerekli bilgileri siyer ilminde bulur.

Bu noktada siyer ilminin nübüvveti bütün yönleriyle ele alan özel kaynakları bulunduğu söylenebilir. Bu kaynaklar Hz. Peygamber’in hayatını, üstün sıfatlarını, şemailini (fiziki ve ahlaki özellikleri), nübüvvetinin delillerini, hasâisini (kendisine has özellikler), zevcelerini, çocuklarını, gaza ve seriyyelerini, yaşadığı dönemde ashabına (r. anhüm) dair haberleri ve yine onların bu dönemdeki sair hadiseler, gazve ve seriyyelerde ortaya koydukları güzel şeyleri ele alır. Böylece Siyer-i Nebî ilmi, üzerinden zamanlar ve asırlar geçse de ruhlarda ve kalplerde ölümsüzlüğü ve saygıyı hak eden eksiksiz bir sîret (hayat hikayesi, biyografi) halini almıştır.

Files

08_07_yakyurek.pdf

Files (918.2 kB)

Name Size Download all
md5:4550a6da909c18642741eb1a8ce3111e
918.2 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
علم السيرة النبوية نشأثه, و أهميته, و مكانته بىن العلو م, و أهم مصادرهمقدمة لبحوث العلوم الإسلامية

Related works

Dates

Accepted
2024-06-05