Published June 17, 2024 | Version v5
Other Open

Orienteringskartan. Verktyg för att planera och utvärdera arbete med öppen vetenskap.

  • 1. ROR icon Swedish National Data Service

Description

SND är ansvarig för verktyget Orienteringskartan som bygger på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) Nationella färdplan för öppen vetenskap (2021). 

Med hjälp av Orienteringskartan kan ett lärosäte eller annan forskande organisation 

  • planera, konkretisera, och följa upp arbetet för att uppnå de nationella målen om öppen vetenskap
  • planera för SUHF:s årliga enkät om öppen vetenskap som bygger på färdplanen
  • få exempel på utvecklingsarbete och åtgärder från svenska lärosäten och själv dela erfarenheter med andra.

Syftet med Orienteringskartan är också att ge en samlad bild av hur omställningen till öppen vetenskap utvecklas i Sverige. SUHF och SND ansvarar gemensamt för årliga sammanställningar.

En reviderad Version 2 av Orienteringskartan har tagits fram under våren 2024 (se fliken bakgrundsinfo).

Other

Funded by the Swedish Research Council

Files

Files (116.6 kB)

Name Size Download all
md5:262e057ddc8d35c3a8a2e2d797a887cb
116.6 kB Download

Additional details

Dates

Updated
2023-11-09