Published January 2021 | Version v1
Report Open

Naar 100% Open Access voor Nederlandse Onderzoekspublicaties: Academische boeken

  • 1. Pleiade Management en Consultancy
  • 2. Research Consulting

Description

Dit deelrapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van 100% Open Access voor Nederlandse boekpublicaties met de focus op wetenschappelijke monografieën, edited volumes, en boekhoofdstukken in edited volumes. Het onderzoek heeft zich daarbij vooral beperkt tot publicaties van de hand van auteurs in de Sociale en Geesteswetenschappen. In een ander deelrapport worden de resultaten m.b.t. tijdschriftartikelen gepresenteerd. De resultaten in dit deelrapport zijn gebaseerd op een serie interviews en groepsdiscussies met betrokkenen in Nederland en op interviews met experts in het buitenland en desk research.

Files

Naar 100% Open Access - academische boeken.pdf

Files (899.6 kB)

Name Size Download all
md5:78fbc65d5da9f8cb5506fdfac27486fa
899.6 kB Preview Download

Additional details

Dates

Available
2021-01-01