Published March 26, 2024 | Version v2
Other Open

Konceptet FAIR över tid

Description

FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet med att göra forskningsdata tillgängliga, men också i arbetet med att bevara forskningsdata och all annan forskningsinformation. All arkivverksamhet bygger på att informationen i arkiven ska vara sökbar, tillgänglig, interoperabel och möjlig att återanvända. Målet för ett lärosätes arkivarbete är att forskningsinformationen ska vara FAIR även för nästkommande generationer av forskare.

Ambitionen att behålla forskningsdata ”FAIR över tid” förutsätter en genomtänkt informationsförvaltning, där aktiva och genomtänkta vägval görs kontinuerligt. Detta kallas för livscykelplanering, och den gäller både information i sig och förvaltningen av den. I "Konceptet FAIR över tid" ges en beskrivning av vad livscykelplanering innebär och hur data kan göras FAIR över tid. 

Files

Konceptet_FAIR_over_tid_v001.pdf

Files (146.2 kB)

Name Size Download all
md5:2c3c0f420dd5cca8cefcfaaedd5e364c
146.2 kB Preview Download