Published 2023 | Version v1
Book chapter Open

Hudek, Adam. Národný komunizmus v strednej a vo východnej Európe. In Martin Hurbanič – Matej Ivančík – Dušan Zupka. Stredná Európa v premenách času. Štúdie k sociálnym dejinám. Bratislava: VEDA, 485-498.

  • 1. Slovak Academy of Sciences

Contributors

Contact person:

  • 1. Slovak Academy of Sciences

Files

Hudek_narodny komunizmus.pdf

Files (199.8 kB)

Name Size Download all
md5:3d05af65662d57f7ba37cee16ceab1a3
199.8 kB Preview Download

Additional details

Funding

NATCOM – National Communism as intellectual tradition and political program in Czechoslovakia 101038067
European Commission