Published February 22, 2024 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH

Description

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini rivojlantirishda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish va ushbu topshiriqlarning ahamiyati haqida mulohazalar yuritilgan.

Files

50-55.pdf

Files (453.0 kB)

Name Size Download all
md5:d08ad9d47e4f0308d4ed2a7ad55a2881
453.0 kB Preview Download