Published February 19, 2024 | Version v1
Journal article Open

KO'ZI OJIZ KITOBXONLAR UCHUN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI KUTUBXONALAR

Creators

Description

Dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi xalq birinchi navbatda o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma’naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda.  (Sh. Mirziyoyev)

Files

43-45.pdf

Files (406.1 kB)

Name Size Download all
md5:a22bca9e20d9a462b420b117e2d65d6b
406.1 kB Preview Download