Published February 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNI SHAKLLANISHIDA OILAVIY TARBIYANING TA'SIRI

Description

Mazkur maqolada oilaviy tarbiya  o’smirlarda agressiv xulq-atvorni shakllanishiga sabab bo’lishi, o’smirlik davrining turli xil yoshlarida agressiyaning qay holda yuzaga kelishi, jismoniy agressiya hamda o’smir xulq-atvoriga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omillar haqida keltirib o’tilgan. Shu bilan bir qatorda holat yuzasidan psixologik tahlillar, tavsiyalar va yechimlar keltirilgan.

Files

16-19.pdf

Files (412.3 kB)

Name Size Download all
md5:508f6bb4010f1fe7e17d069414f94c30
412.3 kB Preview Download