Thesis Open Access

Türk Makam Müziği’nin Ezgisel Boyutuna Yönelik İnteraktif Eğitim Programı

Hasan Sercan Atlı

Thesis supervisor(s)

Barış Bozkurt

Özet

Bu çalışmada Türk makam müziğinin ezgisel boyutuna yönelik interaktif bir eğitim programı oluşturulması hedeflenmiştir. Geliştirilen araç kapsamlı bir eğitim programı değildir; belirli bir makamı öğrenmek için kullanıcıya referans kayıtlar ve kayıtlarla ilgili öğrenime yardımcı bilgiler ve araçlar sunan bir programdır.

Program, bünyesinde ses kayıtlarının baskın ezgilerini, entonasyonlarını ve icra edilen karar perdelerinin frekanslarını otomatik analiz eden araçlar barındırmaktadır. Aynı zamanda seçilen ses kayıtları ilgili notalarla otomatik eşlenmiştir. Dolayısıyla kullanıcı, referans kayıtlardaki icraların bir bölümünü seçebilir ve çalıştığı bölümün notasını takip edebilir. Tez kapsamında kullanıcıya interaktif bir çalışma ortamının sağlanabilmesi hedeflendiğinden, ses kayıtlarıyla ilgili notaları görselleştiren ve seslendiren araçlar da çalışma kapsamında geliştirilmiştir. Öğrenime yardımcı tüm bilgiler, bir çizimsel arabirim ile kullanıcıya sunulmaktadır. Tez kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda baskın ezgi analizi ve otomatik karar perdesi frekansı tespiti konuları için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin verimliliği oluşturulan deney veri kümeleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde geliştirilen tüm araçlar ve derlenen veriler, akademik araştırmalar için kullanıma açılmıştır. 

Abstract

The presented study is aimed at developing a computer based education software specifically designed for Turkish makam music. It is not a comprehensive educational system but is limited to the implementation of a system that helps the user to learn and practice the musical intervals of an audio recording with a specific makam or a makam with related reference audio recordings. The system provides an ability to practice the reference audio recording by using provided computational tools.

The software includes some analysis tools that extract predominant melody, identifies the tonic frequency, analyzes the style and the tuning of the performance in the audio recording. Moreover, the score of the selected performance is aligned with the related audio recording. Hence, the user can select a part of the performance and practice the melody by following the automatically-aligned music scores. The software also includes some visualization and synthesis tools for the scores of the audio recordings. The new methodologies developed for predominant melody extraction and automatic tonic identification are evaluated with prepared test datasets. The developed tools and prepared datasets are publicly shared for academic use. 

Files (8.5 MB)
Name Size
HasanSercanAtli_BAU_Master_Tez.pdf
md5:cfbc4450f8f9e800c269906d5a1a69ee
8.5 MB Download
40
218
views
downloads
All versions This version
Views 4040
Downloads 218218
Data volume 1.9 GB1.9 GB
Unique views 3838
Unique downloads 201201

Share

Cite as