Book section Open Access

Een prehistorische site te Kerkhove (Mesolithicum - Neolithicum)

Crombé, Philippe

Vooreerst willen we een oprecht dankwoord richten tot de V.O.B.oW. en de K.U.L.-campus Kortrijk, evenals tot M. Rogge en Prof. A. Van Doorselaer voor het bereidwillig uitlenen van het materiaal.

Voor de talrijke raadgevingen m.b.t. de identificatie van enkele archaeologica, en andere aspecten van dit onderzoek danken wij tevens Prof. P.M. Vermeersch (K.U.L.), Dr. C. Verbruggen (R.U.G.) en J. Vanmoerkerke.

Tenslotte apprecieren we ook ten volle de medewerking van enkele personen bij de technische vormgeving van dit artikel: H. Bauwens, S. De Cock, V. Van Heddegem en N. Wante.

Files (11.1 MB)
Name Size
WA02_Crombe_Ph_Een_prehistorische_site_te_Kerkhove_Mesolithicum_-_Neolithicum_3-39.pdf md5:bb4a919922564d4b541b3110adf359cd 11.1 MB Download

Share

Cite as