Book section Open Access

Een laat-middeleeuwse bronzen driepoot-kannetje met drierenkop-tuit uit Knokke- Heist

Cools, E.

In de zomer van 1967, bij bet uitdiepen van een afwateringssloot langs de spoorlijn Brugge-Knokke, vond dhr. F. Van Overmeire uit Duinbergen een beschadigd en sterk aangekorst bronzen kannetje op ca. 1 m onder het maaiveld. De vindplaats is te situeren in de kadastrale sectie D, perceel nr. 57 te Knokke-Heist, enkele tientallen meter ten zuiden van de hoeve Ter Poorte in de Vardenaarspolder.

De vinder schonk het stuk aan dhr. D. Jones uit KnokkeHeist. Via dhr. M. Coornaert werd de V.O.B.oW. verzocht de vondst nader te bekijken.

52
31
views
downloads
All versions This version
Views 5252
Downloads 3131
Data volume 21.4 MB21.4 MB
Unique views 5050
Unique downloads 2929

Share

Cite as