Journal article Open Access

Hadis Rivayetleri Bağlamında Hz. Peygamber'in Okuduğu veya Okuttuğu Kıraat Farklılıkları

Kara, Mehmet

Bu araştırmada, hadis rivayetlerinden hareketle Hz. Peygamber’in okuduğu ya da okuttuğu sarih bir şekilde belirtilen kıraat farklılıkları tespit ve tasnif edilmeye çalışılmıştır. Rivayetlerin tespit ve tasnifi sürecinde, muteber kabul edilen kırâat-i aşere imamlarının tercihlerinde de yer bulan kıraat farklılıkları esas alınmıştır. Resmü’l-Osmânî’ye muvafık olmadığı için kabul edilmeyen kıraatler ve âyetleri izah edici ilaveler şeklinde değerlendirilen müdrec kıraatler ise bu çalışmanın kapsamı içerisinde görülmemiştir. Ayrıca bu çalışmada hadis rivayetlerinde Hz. Peygamber’e nispet edilerek nakledilen farklı okunuşların, kırâat-i aşere imamlarının tercihlerindeki yansıması da aktarılmıştır. Araştırmamızın neticesinde harf veya hareke değişikliği şeklindeki bazı kıraat farklılıklarının Hz. Peygamber tarafından okunduğu ya da okutulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili rivayetler çerçevesinde kıraat farklılıklarının her birini bizzat Hz. Peygamber’in okuduğu ya da okuttuğunun tespiti ise mümkün gözükmemektedir. Bununla beraber Hz. Peygamber döneminde cârî olan bu farklılıkların Hz. Peygamber tarafından teyit edildiği ve gerektiğinde tashih edildiği tespit edilmiştir.

Citation/©: Kara, M. (2021). Hadis Rivayetleri Bağlamında Hz. Peygamber'in Okuduğu veya Okuttuğu Kıraat Farklılıkları. Theosophia, 3, 123-139.
Files (1.1 MB)
Name Size
07_mkara.pdf
md5:1bb610fc1e812385c48728362d1b4cba
1.1 MB Download
115
81
views
downloads
All versions This version
Views 115115
Downloads 8181
Data volume 91.8 MB91.8 MB
Unique views 101101
Unique downloads 7474

Share

Cite as