Journal article Open Access

Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kılıç, Şeyma

Bu çalışma, bugün fobik ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde en etkili metot olarak kabul edilen bilişsel davranışçı terapi yönteminin yaklaşımı ile Müslüman bir düşünür olan Ebu Zeyd Ahmed el-Belhi’nin bu minvaldeki görüşlerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Kavramsal bir çalışma özelliği arz eden makalede; Belhi’nin önerdiği tedavi metotları, 1980’li yıllardan itibaren psikoloji literatürüne dahil olan ve hala revaçta olan bilişsel davranışçı terapinin (BDT) tedavi metotları ile irtibatlandırılarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Makalede öncelikle fobik bozukluğun ve obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) karşılaştırmalı olarak tanımları, akabinde etiyolojileri ve son olarak tedavilerine yer verilmiş, bunun için Belhi’nin “Mesalihu’l Ebdân ve’l Enfüs” adlı eseri ve BDT’nin kurucu eserleri esas alınmıştır. Neticede BDT’nin her iki hastalık için önerdiği bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması, fobi için maruz bırakma ve OKB için meşguliyet terapisi ile alternatif düşünceyi geliştirme yöntemlerinde Belhi’nin çalışmalarındaki önermelerle ilgili benzerlikler olduğu görülmüştür. Buna karşın, Belhi’nin OKB’de “yalnız kalınmaması” tespiti, BDT’nin temel prensipleri ile kısmen farklılık arz etmektedir.

Citation/©: Kılıç, Ş. (2021). Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Theosophia, 2, 67-88
Files (847.0 kB)
Name Size
05_skilic.pdf
md5:5c9e8ce0be4889c43bdbeed91dd68aff
847.0 kB Download
43
25
views
downloads
All versions This version
Views 4343
Downloads 2525
Data volume 21.2 MB21.2 MB
Unique views 3939
Unique downloads 2525

Share

Cite as