Dataset Open Access

Shorelines_1980_2020_YRD_OUC_Zhu et.al

Zhu, Quantao; Li, Peng; Li, Zhenhong; Pu, Sixun; Wu, Xiao; Bi, Naishuang; Wang, Houjie

Coastlines of the Yellow River Delta derived from optical and SAR imagery from 1980 to 2020 in ArcGIS Shapefile (MDB) format.

Files (1.2 MB)
Name Size
Shorelines_1980_2020_YRD_OUC_Zhu et.al._20210418.zip
md5:6fb586847e273dcc4f2696751d802bc4
1.2 MB Download
50
14
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 1414
Data volume 16.4 MB16.4 MB
Unique views 3939
Unique downloads 1313

Share

Cite as