There is a newer version of this record available.

Presentation Open Access

O znaczeniu Księgi Szkockiej. W 85. rocznicę jej założenia / On the importance of the Scottish Book. On the 85th anniversary of its foundation

Domoradzki, Stanisław; Stawiska-Friedland, Małgorzata; Zarichnyi, Michael

Abstrakt

W 2020 roku minęła 85. rocznica założenia Księgi Szkockiej: listy problemów, komentarzy i rozwiązań proponowanych przez matematyków należących do Szkoły Lwowskiej i gości z kraju i zza granicy. Nie każdy z matematyków mógł wpisać dowolny problem; wpisywać można było tylko takie, które były akceptowane przez innych. Stefan Banach i jego przyjaciel Stanisław Mazur byli filarami Lwowskiej Szkoły Matematycznej i to oni wraz ze Stanisławem Ulamem wpisali największą liczbę problemów w Księdze. Problemy dotyczyły wielu dziedzin matematyki, zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej. Pomagały rozwijać odpowiednie teorie i od początku przyciągały młodych adeptów matematyki.

Z jednej strony Banach niezwykle pilnował praw autorskich; jego geniusz i zaangażowanie pozwalały na to. Z drugiej strony umiał też docenić finezje młodych matematyków i ich podejście do rozwiązania problemu. Historia niektórych problemów, ich rozwiązań i uogólnień świadczy o tym, że Księga Szkocka ma duży wpływ na rozwój matematyki współczesnej. Dotyczy to m.in. słynnego twierdzenia Schaudera o punkcie stałym i problemu Banacha o homeomorfizmie przestrzeni typu B. Nowe dziedziny matematyki zapoczątkowane przez Księgę Szkocka to np. teoria gier nieskończonych i topologicznych oraz teoria grafów losowych. Uważamy, że problemy z Księgi Szkockiej doczekają się kolejnych interpretacji i będą inspiracją do nowego spojrzenia na matematykę.

Abstract

The year 2020 brought the 85th anniversary of the founding of the Scottish Book: a list of problems, comments and solutions proposed by mathematicians from the Lwów School as well as domestic and foreign visitors. Not every mathematician could enter an arbitrary problem; only the problems which were approved by others could be entered. Stefan Banach and his friend Stanisław Mazur were pillars of the Lwów School of Mathematics and they, along with Stanisław Ulam, entered the largest number of problems in the Book. The problems concerned many areas of mathematics, classical as well as modern. They helped in developing new theories and from the very beginning they attracted young students of mathematics.

On one hand, Banach closely watched the authors’ credits; his genius and involvement allowed for it. On the other hand, he could appreciate junior mathematicians’ ingenuity and their approach to solving problems. The history of some problems, their solutions and generalizations, is evidence of the Scottish Book’s great and continuing influence on the development of modern mathematics. This concerns, among other results, the famous Schauder fixed point theorem and Banach’s problem on homeomorphism of the spaces of type B. Among new mathematical areas initiated by the Scottish Book are e.g. the theory of infinite and topological games and the theory of random graphs. We think that the problems from the Scottish Books will acquire further interpretations and will be an inspiration for a new outlook on mathematics.

S. Domoradzki i M. Stawiska-Friedland wykonali pracę w ramach projektu badawczego The impact of WWI on the formation and transformation of the scientific life of the mathematical community, Czech Science Foundation, nr GA CR 18-00449S. Research of S. Domoradzki and M. Stawiska-Friedland partially supported by the project The impact of WWI on the formation and transformation of the scientific life of the mathematical community of Czech Science Foundation, nr GA CR 18-00449S.
Files (12.5 MB)
Name Size
Ksiega-Szkocka-KHN-PAU-17-02-2021.pdf
md5:f8d20335b973d9bf2ba817bdfa446d4b
12.5 MB Download
 • Anderson, Stuart 2020: Zbigniew Moroń (1904-1971),Wraclow [sic], Poland. Available online (20.02.2021): http://www.squaring.net/history_theory/z_moron.html.

 • Case, Susana H. 2002: The Scottish Café, Sleepy Hollow, NY: Slapering Hol Press, ISBN 0-9700277-2-9.

 • Ciesielska, Danuta; Ciesielski, Krzysztof 2018: Equidecomposability of polyhedra: a solution of Hilbert's third problem in Kraków before ICM 1900. The Mathematical Intelligencer 40(2), pp. 55-63. ISSN: 0343-6993.

 • Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata; Zarichnyi, Michael 2021: Formation and Activity of the Lwów School of Mathematics, pp. 227-286. [In:] Bečvářová, Martina (ed.) 2021: The Development of Mathematics Between the World Wars. Case Studies, Examples and Analyses. Europe – Singapore: World Scientific Publishnig Ltd., ISBN 978-1-78634-930-9.

 • Duda, Roman 2014: Pearls from a Lost City: The Lvov School of Mathematics. Translated from the 2007 Polish original by Daniel Davies. History of Mathematics, vol. 40. Providence, RI: American Mathematical Society, ISBN 978-1-4704-1076-6.

 • Feigenbaum, Mitchell 1982: Reflections of the Polish Masters: An Interview with Stan Ulam and Mark Kac. Los Alamos Science 3(3), pp. 54-65, ISSN 0273-7116.

 • Hilbert, David 1902: Mathematical Problems. Bulletin of the American Mathematical Society 8 (10), pp. 437-479. DOI: 10.1090/S0002-9904-1902-00923-3.

 • Jakimowicz, Emilia; Miranowicz Adam (eds.) 2011: Stefan Banach. Remarkable Life, Brilliant Mathematics. Biographical materials. Third edition. Gdańsk: Gdańsk University Press, ISBN: 978-83-7326-827-2.

 • Kac, Mark 1981: A Personal History of the Scottish Book. [In:] Mauldin, Richard Daniel (ed.) 2015, The Scottish Book. Mathematics from the Scottish Café. With selected problems from the New Scottish Book. 2nd updated and enlarged edition. Cham: Birkhäuser/Springer, pp. 13-20.

 • Kordos, Marek 2011: The Scottish Book. [In:] Jakimowicz, Emilia; Miranowicz Adam (eds.) 2011, Stefan Banach. Remarkable Life, Brilliant Mathematics. Biographical materials. Third edition. Gdańsk: Gdańsk University Press, pp. 143-152.

 • Mauldin, Richard Daniel (ed.) 2015: The Scottish Book. Mathematics from the Scottish Café. With selected problems from the New Scottish Book. 2nd updated and enlarged edition. Cham: Birkhäuser/Springer, ISBN 978-3-319-22896-9.

 • Mayen, Józef 1934: Gawędy o lwowskich kawiarniach. Chwila 18 czerwca– 9 lipca. Available online (20.02.2021): http://www.lwow.com.pl/rocznik/kawiarnie.html.

 • [NN] 1935–1941: The Scottish Book Copies of the manuscript and the typescript in Polish and English. Available online (20.02.2021): http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/archiwalia.html.

 • Stawiska, Małgorzata 2015: Matematyka polska na Joint Mathematics Meetings w San Antonio (Texas), USA, styczeń 2015. Antiquitates Mathematicae 9, pp. 181-192, ISSN 1898-5203.

 • Telgársky, Rastislav 1987: Topological games: on the 50th anniversary of the Banach-Mazur game, Rocky Mountain. Journal of Mathematics 17, pp. 227-276, ISSN 0035-7596.

 • Ulam, Stanisław Marcin 1976/1996: Adventures of a mathematician. New York: Charles Scribner's Sons (25 plates) / Wydanie polskie Ulam Stanisław M. 1996: Przygody matematyka. Przełożyła Agnieszka Górnicka. Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN 83-86868-25-2.

 • Zahorski, Zygmunt 1986: Zarys biografii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Matematyka-Fizyka 48, pp. 7-25. ISSN 0072-420X.

 • Zieliński, Krzysztof 2019: Goście i gospodarze Kawiarni Szkockiej. Wiadomości Matematyczne 55 (1), pp. 197-215, ISSN 2080-5519.

32
39
views
downloads
All versions This version
Views 3214
Downloads 3915
Data volume 486.7 MB187.2 MB
Unique views 2613
Unique downloads 3313

Share

Cite as