Journal article Open Access

Miejsce człowieka w przyrodzie. Biocentryzm Zdzisławy Piątek vs antropologia Tadeusza Ślipki i Piotra Mazura

Łośko, Paulina

Man's Place in Nature. The Biocentrism of Zdzisława Piątek vs. the Anthropology of Tadeusz Ślipko and Piotr Mazur

Files (233.7 kB)
Name Size
rfi2015-0021-01-40.pdf
md5:f6c640be1653bfd79b35576c9284dda0
233.7 kB Download
 • (2006), "Słownik filozofów polskich" Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Biesaga T (2009), "Tadeusza Ślipko uzasadnienie norm chroniących przyrodę i zwierzęta", In Żyć etycznie żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin. Kraków , pp. 51-58. Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

 • Fiut IS (2011), "Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek", Problemy ekorozwoju -- Problems of Sustainable Development. (6(1)), pp. 95-106.

 • Ganowicz-Bączyk A (2009), "Spór o etykę środowiskową" Kraków Wydawnictwo WAM.

 • Jodkowski K (1998), "Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm" Lublin Wydawnictwo UMCS.

 • Jodkowski K (2007), "Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy" Warszawa Wydawnictwo Megas.

 • Mazur P (2011), "Struktura ontyczna osoby ludzkiej --- ujęcie klasyczne", In Naród. Społeczeństwo. Kultura. Kraków , pp. 31-45. Episteme.

 • Morawiec E (1998), "Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej" Warszawa Wydawnictwo ATK.

 • Piątek Z (1988), "Aspekty antropocentryzmu" Kraków Uniwersytet Jagielloński.

 • Piątek Z (1992), "Etyka życia", In Etyka. Zarys. Kraków , pp. 109-119. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Piątek Z (1993), "Przyroda i wartości", In Wartość bycia. Władysławowi Stróżowskiemu w darze. Kraków --- Warszawa , pp. 159-175. Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

 • Piątek Z (1998), "Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie" Kraków Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

 • Piątek Z (2006), "Kondycja ludzka jako podstawa instrumentalnego stosunku człowieka do środowiska", In Świadomość środowiska. Kraków , pp. 133-142. Universitas.

 • Piątek Z (2008), "Ekofilozofia" Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Ślipko T (1985), "Podstawy etyki środowiska naturalnego", Chrześcijanin w świecie. (139(4)), pp. 56-66.

 • Ślipko T and Zwoliński A (1999), "Rozdroża ekologii" Kraków Wydawnictwo WAM.

83
348
views
downloads
All versions This version
Views 8384
Downloads 348348
Data volume 81.3 MB81.3 MB
Unique views 8182
Unique downloads 334334

Share

Cite as