Dataset Open Access

Near surface softening and healing in eastern Honshu associated with the 2011 Tohoku-Oki Earthquake: Research data and code

Wang, Su-Yang; Zhuang, Hai-Yang; Zhang, Hao; He, Hong-Jun; Jiang, Wei-Ping; Yao, Er-Lei; Ruan, Bin; Wu, Yong-Xin; Miao, Yu

The zip file named 'mainshock.zip' contains the Matlab codes and seismic data for reproducing the results of Figure 2.

The Excel file named 'Source Data.xls' contains the raw data of Figures 3 and 4.

Files (5.7 MB)
Name Size
mainshock.zip
md5:694778fae0635fe1c7ad73c72b732019
4.3 MB Download
Source Data.xls
md5:2e5216043255285f5bfa876d4bed08ab
1.4 MB Download
94
52
views
downloads
All versions This version
Views 9487
Downloads 5251
Data volume 154.1 MB149.8 MB
Unique views 7876
Unique downloads 3433

Share

Cite as