Journal article Open Access

Ventocoris fischeri (Herrich-Schaeffer, 1851) (Heteroptera:Pentatomidae)'nin Tükürük Bezlerinin Morfolojisi ve Histolojisi

Amutkan Mutlu, Damla; Polat, Irmak; Gözüpek, Hanife; Suludere, Zekiye

Amutkan Mutlu, D., Polat, I., Gözüpek, H., Suludere, Z., 2019, Ventocoris fischeri (Herrich-Schaeffer, 1851) (Heteroptera:Pentatomidae)’nin Tükürük Bezlerinin Morfolojisi ve Histolojisi, J.Het.Turk.,1(1-2):41-51

ÖZET: Bu çalışmada, bir Hemiptera türü olan Ventocoris fischeri (Herrich-Schaeffer, 1851)’in tükürük bezinin morfoloji ve histolojisi stereomikroskop, ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak detaylı bir şekilde araştırılmıştır. V. fischeri’nin sindirim kanalının ön bağırsağına paralel uzanan bir çift tükürük bezi bulunmaktadır. Her tükürük bezi, esas tükürük bezi ve yardımcı tükürük bezi olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Esas tükürük bezi ise anterior lob ve posterior lob olarak adlandırılan iki farklı kısma ayrılmaktadır. Esas tükürük bezinin her iki lobunun kesitleri incelendiğinde bezin lümenini tek tabaklı epitel dokunun çevrelediği görülmektedir. Yardımcı tükürük bezlerinde de tek katlı epitel bulunmaktadır. Ancak bu tabakaya ek olarak hücrelerin apikal tarafında lümeni kitin tabakası çevrelemektedir. Yapılan bu çalışma ile V. fischeri’nin tükürük bezi yapısı araştırılmış, daha önce yapılan diğer çalışmaların bulguları ile benzerlik ve farklılıkları ortaya konmuştur.

__________

Amutkan Mutlu, D., Polat, I., Gözüpek, H., Suludere, Z., 2019,, Morphology and Histology of Salivary Glands of Ventocoris fischeri (Herrich-Schaeffer, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae), J.Het.Turk.,1(1-2):41-51

ABSTRACT: In this study, the morphology and histology of the salivary gland of Ventocoris fischeri (Herrich-Schaeffer, 1851), a Hemiptera species, were investigated in detail using stereomicroscope, light microscope and scanning electron microscope (SEM). V. fischeri has a pair of salivary glands extending parallel to the foregut of the digestive tract. Each salivary gland is composed of two parts, main salivary gland and accessory salivary gland. The main salivary gland is divided into two different parts called anterior lobe and posterior lobe. When the sections of both lobes of the main salivary gland are examined, it is seen that the lumen of the gland is surrounded by monolayer epithelial tissue. There is also a single-layer epithelium in the accessory salivary glands. However, in addition to this layer, chitin layer surrounds the lumen on the apical side of the cells. With this study, the structure of V. fischeri’s salivary gland was investigated and similarities and differences with the results of previous studies were revealed.

Files (3.5 MB)
Name Size
V11-2-A8.pdf
md5:d163c4cc23c681469c59b653fb90301e
3.5 MB Download
14
11
views
downloads
All versions This version
Views 1414
Downloads 1111
Data volume 38.9 MB38.9 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1111

Share

Cite as