Report Open Access

Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2017

Koroļeva, Ilze; Trapenciere, Ilze; Aleksandrovs, Aleksandrs; Kaša, Rita

EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū.

Piekļuve mikro-datiem

LU FSI piedāvā vairākas iespējas dažādām interesentu grupām pašiem ieskatīties aptaujas datos un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par studentu dzīves apstākļiem Latvijā. Par iespējām un kārību, lūdzu, rakstiet uz e-pastu fsi@lza.lv.

Files (3.7 MB)
Name Size
Studentu_dzives_apstakli_EUROSTUDENT_VI_2017.pdf
md5:8112acc28ec56a717c6582dacad709c3
3.7 MB Download
373
283
views
downloads
All versions This version
Views 373373
Downloads 283283
Data volume 1.0 GB1.0 GB
Unique views 316316
Unique downloads 250250

Share

Cite as