Report Open Access

Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2017

Koroļeva, Ilze; Trapenciere, Ilze; Aleksandrovs, Aleksandrs; Kaša, Rita

EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū.

Piekļuve mikro-datiem

LU FSI piedāvā vairākas iespējas dažādām interesentu grupām pašiem ieskatīties aptaujas datos un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par studentu dzīves apstākļiem Latvijā. Vairāk par iespējām un kārību: http://fsi.lu.lv/?sadala=252

Files (3.7 MB)
Name Size
Studentu_dzives_apstakli_EUROSTUDENT_VI_2017.pdf
md5:8112acc28ec56a717c6582dacad709c3
3.7 MB Download
119
98
views
downloads
All versions This version
Views 119119
Downloads 9898
Data volume 358.3 MB358.3 MB
Unique views 102102
Unique downloads 8282

Share

Cite as