Report Open Access

Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2013

Koroļeva, Ilze; Aleksandrovs, Aleksandrs; Trapenciere, Ilze; Rungule, Ritma; Trapencieris, Mārcis; Jankovskis, Mārtiņš

EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū.

Files (7.3 MB)
Name Size
Studentu_dzives_apstakli_EUROSTUDENT_V_2013.pdf
md5:3edf521f36199bf0ab679e1994323f64
7.3 MB Download
5
0
views
downloads
All versions This version
Views 55
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 55
Unique downloads 00

Share

Cite as