Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa ...” (2020-04-16) / The Videoconference “The Polish journals on the history and philosophy of science, and the science of science ...” (2020-04-16)

New upload

Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa ...” (2020-04-16) / The Videoconference “The Polish journals on the history and philosophy of science, and the science of science ...” (2020-04-16)

Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?” (Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00).  

Jest to pierwsza wideokonferencja naukowa w dziejach dwóch instytucji: PAU i IHN PAN oraz dyscypliny „historia nauki” w Polsce, zorganizowana z okazji 20-lecia Komisji Historii Nauki PAU i powołania Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN.

The Videoconference “The Polish journals on the history and philosophy of science and the science of science: How to get to Scopus, WoS, ICI, DOAJ and ERIH+? Why is it worth doing?” (The Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, and The Science of Science Laboratory, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Kraków – Warsaw – Toruń, Poland, April 16, 2020, 10.00–15.00).

This is the first scientific videoconference in the history of two institutions: the Polish Academy of Arts and Sciences and the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, and the discipline “history of science” in Poland, organized on the occasion of the 20th anniversary of the Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, and the establishment of the Science of Science Laboratory, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences.


Curated by:
MichalKokowski
Curation policy:

Prof. Michal Kokowski, PhD, DSc (ORCID 0000-0002-5389-9051; Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences) is responsible for the policy of publishing in this community.

Created:
May 15, 2020
Harvesting API:
OAI-PMH Interface

Want your upload to appear in this community?

  • Click the button above to upload a record directly to this community.
    To add one of your existing records to the community, edit the record, add this community under the "Communities" section, save, and finally publish.
  • The community curator will then be notified to either accept or reject your upload (see community curation policy below).
  • If your upload is rejected by the curator, it will still be available on Zenodo, just not in this community.