Published October 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHISINING KREATIVLIK QOBILIYATINI ETNOPEDAGOGIKA YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Description

Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kreativlik qobiliyatini etnopedagogika yordamida rivojlantirish metodikasi, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarni kreativ qobiliyat asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash imkoniyatlari va boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning shakl, metod va texnologiyalari haqida yozilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-OKTABR-1-qism-10-18.pdf

Files (541.8 kB)

Name Size Download all
md5:b0af6a0bab71d499c1fa589a01751426
541.8 kB Preview Download