Published September 12, 2023 | Version v1
Journal article Open

FRAZEOLOGIZMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA PRAGMATIK TAHLILI

Description

Ushbu maqola frazeologiyaning o'ziga xos xususiyatlari, lingvomadaniy tamoyillari, diniy va dunyoviy qarashlari haqida keng ma'lumot beradi. Maqolada frazeologizmlarga oid turli birikmalar batafsil tahlil qilinadi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-avgust-1-qism-75-80.pdf

Files (598.5 kB)

Name Size Download all
md5:213241328d311783088317cc6dcb60c3
598.5 kB Preview Download