Published September 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

Maktab o'quvchilarining axborot madaniyati tushunchasishakllantirish va rivojlantirish masalalari

Description

Har qanday sohaning ildizi ta’lim va ta’limning barcha sohalarining asl mohiyati tarix bilan bog‘liq masala hisoblanadi. Bugungi kunda eng dolzarb bo‘lgan ta’lim jarayonidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayoni ta’lim soxasinga daxldor barchaning eng muhim vazifasi hisoblanadi. Ta’limning asl fan sohasining mohiyatini ochib beruvchi uning o‘zigagina hos lug‘atlar bilan ishlashda yaqqol namoyon bo‘ladi desak mubolag‘a emas.

Files

Konferensiya-2023-SENTABR-1-qism-33-38.pdf

Files (424.3 kB)

Name Size Download all
md5:bd0f5a5d6a29f05600e1e273bc3fcf23
424.3 kB Preview Download