Published August 9, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON PULLAR BILAN ISHLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Description

Ushbu maqolada elektron pullarning aylanmasi, uning kamchiliklari, yutuqlari va kelajakka qaratilgan imkoniyatlari, shu tizim orqali naqd pulsiz hisob kitoblarning o’tishi, banklararo hisob-kitoblarning o’tish texnologiyalari, yagona vakillik hisobvaraqlari orq

Files

Magistrlar-avgust-1_qism-10-16.pdf

Files (599.3 kB)

Name Size Download all
md5:aa33a82d64f6e71e75ddbbe5f66dde78
599.3 kB Preview Download