Published July 31, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG`ICH TA`LIMDA INTERAKTIV PEDAGOGIK METODLARNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Description

Maqolada o‘qituvchilar faoliyatini tashkil etish, ularda ushbu faoliyat orqali ko‘nikma, sifat va malakalarini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy ta’lim texnologiyalari bugungi kunda juda dolzarbdir. Hozirgi vaqtda maktab o'quvchilarining asosiy bilimlari sinfda amalga oshiriladi. Zamonaviy maktab darsida ta'lim jarayonining barcha asosiy elementlari: uning maqsadlari, mazmuni, vositalari, ta'limni tashkil etish usullari va shakllari o'zaro ta'sir qiladi. Darsga ijodiy yondashish uning me’yoriy tamoyillarini yaxshi bilishni nazarda tutadi.

Files

Magistrlar-IYUL-1_qism-35-39.pdf

Files (434.5 kB)

Name Size Download all
md5:df7d1703d3f2236170fb617e0235eb2d
434.5 kB Preview Download