Published July 21, 2023 | Version v1
Journal article Open

TILSHUNOSLIKDA BAXT, EZGULIK, HALOLLIK KONSEPTLARI HAMDA ULARNI INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI

Description

Mazkur maqola tilshunoslikda Baxt, Ezgulik, Halollik konseptlari hamda ularni ingliz va o'zbek tilida ifodalanishiga bag‘ishlanadi. Shuningdek, ushbu maqolada “Halollik” konseptining ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatidagi o‘xshashlik va farqli jihatlari ham ochib beriladi. Halollik leksemasining asosiy, muhim xususiyatlarini axloqni tor guruh manfaatlaridan, g‘oyaviy yoki amaliy fikrlardan, korporativlikdan ustun qo‘yadigan halollik leksemasini me’yorlarning ob’yektiv mazmunini aks ettiruvchi umuminsoniy tabiati deb atash kerak.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUL-1-qism-116-119.pdf

Files (598.4 kB)

Name Size Download all
md5:d363e8246c687a80c78adc9c4062ff3b
598.4 kB Preview Download