Published July 16, 2023 | Version v1
Journal article Open

Oʻzbekistonda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ijtimoiy muammolari

Description

Maqolamizda Oʻzbekistonda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ijtimoiy muammolari. Globalistik jarayonlarda Vatan tushunchasiga bo’lgan qarashning o’zgarib borishi. Vatanparvarlik va harbiy vatanparvarlik o’rtasidagi qarashlarni mulohaza qilish.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUL-1-qism-37-40.pdf

Files (424.7 kB)

Name Size Download all
md5:d83c3ec86665557a63e89f1763eb2b6d
424.7 kB Preview Download