Published June 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

FIZIKA DARSLARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDANFOYDALANISH

Description

Annotatsiya: ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan innovatsion texnologiyalar ko‘rib chiqiladi. Fizika fanidan o`quv jarayonida ulardan foydalanishning uslubiy imkoniyatlari va istiqbollari ko`rsatilgan. Fizika o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini integratsiyalashning afzalliklari ham, kamchiliklari ham qayd etilgan.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-211-215.pdf

Files (583.7 kB)

Name Size Download all
md5:2b8a415974ad9089817d72f670b0318c
583.7 kB Preview Download