Published June 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

MIS ISHLAB CHIQARISH CHIQINDI SHLAKLARNI TABIIY SOVITISH USULI

Description

Annotatsiya: Maqolada mis ishlab chiqarish chiqindi shlaklarni tabbiy sovitish usuliga oid ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek chiqindi shlaklarning tabbiy sovitish iqtisodiy samaradorlik masalalari yoritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-183-185.pdf

Files (452.2 kB)

Name Size Download all
md5:234e40657831f3056a49b75b932cd74e
452.2 kB Preview Download