Published June 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

MIGRATSIYANI TARTIBGA SOLISH BO'YICHA XORIJ MAMLAKATLARI TAJRIBASI

Description

Annotatsiya. Maqolada mgratsiyani tartibga solish bo‘yicha xorij mamlakatlari tajribasi, tartibi, huquqiy asoslari hamda migratsiya qoidalarni buzganlik ma’muriy va jinoiy javobgarlik qo‘llanilishiga doir ayrim jihatlari normativ-huquqiy tahlil qilingan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUN-1-qism-136-147.pdf

Files (745.8 kB)

Name Size Download all
md5:7d2b5241d4e897c3cd8764d25949f55f
745.8 kB Preview Download