Published June 13, 2023 | Version v1
Journal article Open

AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DARAMADLARINI OSHIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi daromadlari, uning turlari, shakllanish manbalari, aholi daromadlarini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari, aholi daromadlarining tabaqalashuvi, daromadlar siyosati va uning asosiy yo’nalishlari, turmush sifati va uning asosiy ko‘rsatkichlari, iste’mol budjeti va uning shakllanishi, kambag‘allik muammosi va uni cheklash yo‘llari yoritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-155-157.pdf

Files (521.2 kB)

Name Size Download all
md5:786e05e3c5397de7a5d116cc8c510732
521.2 kB Preview Download