Published June 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

TA'LIM JARAYONLARIDA ZAMONAVIY O'QITISH USULLARINI QO'LLASH

Description

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy o‘qitish usullarining an'anaviy usullardan farqi, qanday qilib ta’lim sifatini oshirish mumkinligi, ba’zi zamonaviy o‘qitish usullari bayon etilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-122-125.pdf

Files (465.1 kB)

Name Size Download all
md5:12867e3136ac4a95cbee72997ad76919
465.1 kB Preview Download