Published June 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING BADIIY TAHLILI

Description

Annotatsiya: Frazeologiya - bu frazeologik birliklarining semantik va tuzilish xususiyatlarini o‘rganuvchi, ularning til tizimida paydo bo‘lish sabablarini va nutqda qo‘llanish xususiyatlarini o‘rganuvchi til fanining maxsus tarmog‘i. " Frazeologiya " atamasi ikki yunoncha so‘zdan tuzilgan : fraza- "ifoda, nutq figurasi" va logos- "ta'lim" .

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-48-58.pdf

Files (519.0 kB)

Name Size Download all
md5:3cec66db2db84a88470fee0c45bbaf34
519.0 kB Preview Download