Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published June 7, 2023 | Version v1
Journal article Open

ISHLAB CHIQARISHNI MAHALLIYLAHSTIRISH VA UNING IJTIMOIYIQTISODIY AHAMIYATI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga qaratilgan davlat siyosati hamda ishtiroki to‘g‘risida, uning ijtimoiyiqtisodiy ahamiyatiga qaratilayotgan etibor haqida so‘z yuritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-45-47.pdf

Files (424.6 kB)

Name Size Download all
md5:99cdbb5f3d07986de92fb137ec2b0f66
424.6 kB Preview Download